Særlig sensitivitet er ikke en sygdom

Sensitivitet er en livsgave eller en livsbegrænsning, alt efter om du favner dit sensitive væsen eller ej.

Man er født sensitiv, det er et karaktertræk. Altså ikke en sygdom, ej heller noget man kan få til ”at gå væk”. Sensitiviteten er vores tro følgesvend på vores livsrejse og i de følgende blogindlæg kan du blive lidt klogere hvordan vores sensitivitet influerer vores liv.

Antennerne ude

Som sensitiv opfanger vi hele tiden en masse informationer fra vores omgivelser. Vi sanser lyde, lugte, lys, stemninger og følelser i langt højere grad end ikke-sensitive. Vi har ”antennerne ude” og sanser andre menneskers stemninger så intenst, at vi bliver i tvivl om, hvorvidt det er vores egne følelser. Derfor står vi ofte med tanker som:  ”han synes nok at jeg er dum”, ”jeg passer ikke ind her”, ”jeg er ikke lige så sjov som de andre”. Vi sanser en masse stemninger, som vi fejlagtigt tror har noget med os at gøre – men oftest har det ikke. Vi sanser den underliggende kommunikation (alt det, der ikke bliver sagt med ord) som er til stede i sociale sammenhænge. Det betyder at vi kan have svært ved at forstå hvordan folk kan smile og grine, når vi f.eks. sanser ked-af-det-hed. Derfor er vi ofte på dobbeltarbejde, når vi både sanser egne og andres stemninger.

Har du et sensitivt karaktertræk?

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, kan du måske være energifølsom eller særligt sensitiv. Det har været en kæmpe hjælp for mig, da jeg begyndte at læse om særlig sensitivitet og fik forklaringer på hvorfor min energi drænes og hvordan jeg kan hjælpe mig selv.

Hvis du vil vide mere, vil jeg anbefale at starte med bogen: ”Særligt Sensitive mennesker” af Elaine N. Aron, der er psykolog, forsker, kursusleder og pioner inden for området særligt sensitive mennesker. I bogen findes en test der kan indikere om du er særligt sensitiv. Men som der står i bogen er INGEN psykologiske tests så præcise at du skal basere dit liv på den, men du kan måske genkende noget i dig selv som du vil undersøge nærmere.