Soulflow 1:1

Soulflow

SoulFlow er en metode, hvor du via kontakten til din underbevidsthed skaber forbindelse til dit indre, og derigennem kontakt til din indre visdom. Det er en metode som kan hjælpe os bagved det vi tror og tænker så vi kan nærme os det vi er.

I en Soulflow session guides du via en siddende meditation til et møde med indre dele af dig, også kaldet delpersonligheder. Delpersonligheder er levende, psykologiske strukturer med selvstændige behov og strategier, der kan mødes venligt, lyttes til og støttes til frisættelse. Soulflow er en healingsterapeutisk metode, der giver plads til de dele indeni dig, som måske aldrig er blevet set, mødt og accepteret. I sessionen får du vigtige oplysninger om, hvad du rummer og hvilke dele inden i dig, der har brug for mere opmærksomhed og nærvær, for at du kan leve et glædesfuldt og rigt liv.

De kan læse om en af mine kunders oplevelse med Soulflow her

Balance mellem sjæl og personlighed

Som et sensitivt menneske har du ofte et utroligt spændende og rigt liv.  Alle de mange forskellige delpersonligheder, der er i spil, er alle en vigtig del af dig. Gennem Soulflow kan der skabes kontakt og adgang til alle de delpersonligheder du rummer. Både dem som fungerer godt, og de dele der måske spænder ben for dig i din hverdag. Jeg guider dig til en dialog med dit indre. I sessionen får du bevidsthed på, og vigtig viden om, de indre kampe eller gamle mønstre, der ikke tjener dig længere. Det er meget effektfuldt at bruge Soulflow sessioner i kombination med et coachingforløb, da indsigterne omkring indre kampe og gamle mønstre, giver afklaring og nye vinkler til din personlige udvikling.

En Soulflow session

Til Soulflow sessioner mødes vi enten fysisk i mit lokale i Helsingør eller online på Google Meet. En session varer 1,5 time. Alle Soulflow sessioner afsluttes med en samtale om de indsigter du har fået i meditationen. Vi omsætter indsigterne til konkrete handlinger, du kan gøre i din hverdag og  i din personlige udvikling.

Her er Soulflow ikke gavnligt

Da jeg ikke uddannet psykoterapeut, arbejder jeg ikke med personer med svær afhængighed eller med personer, der indtager psykofarmaka. Hertil har jeg et bredt netværk af gode dygtige psykologer og terapeuter som jeg kan anbefale dig.